kontakt-gr1 

 

    Zajazd Miedzna

 

adres:

ul. Orzeszowska, 07-106 Miedzna

tel. +48256918347

zajazd@zajazd-miedzna.pl

 

administrator:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP

ul. Kościelna 1

07-106 Miedzna

tel. +48256918347

          


Nazwa projektu: "REMONT I KONSERWACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO ZAJAZDU W MIEDZNIE" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Nazwa Beneficjenta: Parafia Rzymsko Katolicka pw. Zwiastowania NMP w Miedznie

Wartość Projektu: 3 463 985,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 2 563 348,89 PLN

Środki własne Beneficjenta: 900 636,11 PLN

Korzystanie z obiektu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich.

Mapka dojazdowa


Wyświetl większą mapę

ul.Orzeszowska 07-106 Miedzna  |  zajazd@zajazd-miedzna.pl   |   tel. 792 206 606